English Deutsch Dansk Italiano Française Español Turkiye Ðóññêèé
R&T Stainless A/S
- TRAMPOLINER  Alle modeller leveres for monteret med metalramme og gummiflise kant, direkte til nedgravning i jorden.

Springfladen består af kraftige plastiksegmenter der er forbundet med hinanden. Trampolinerne

er udstyret med hængsler der muliggøre åbning af trampolinens låg for rengøring. TÜV godkendt.


R&T Stainless A/S - innovations 4 play
Formervangen 7-9, DK 2600 Glostrup, Denmark
Tel. +45 39563473
Fax. +45 39692384
info@rt-stainless.com
www.rt-stainless.com
Vision Team Typo3 CMS